Grenar

Här är de grenar som bedrivs i sportskytte Sverige i dag!

Gideå pistol bedriver aktivt PPC, metallsihett, Nationell fält och svartkrut samt Nationell precision. vi får inte glömma IPSC. En Förening För Allt Skytte.

Banskjutning
Det vi kallar för banskjutning eller precisionsskytte sker alltid på en 25 meters bana mot en fast tavla som är ungefär 63×63 cm och ringad med poäng från 0 till 10 där 10 är max. Cirkeln som ger tio poäng är ungefär 50 mm i diameter.
Här fordras bra nerver och hög koncentrationsförmåga.

Fältskytte
Fältskjutning innebär att man skjuter mot mål på varierande avstånd utspridda i terrängen. Rörliga mål i olika former är vanligt förekommande.
Storleken på målen är beroende på avstånden till dem och den svårighetsgrad man vill ha men det kan handla om allt från en 12 cm stor cirkel på 10 m till 1,5 m hög tunna på 90 m avstånd.

IPSC – Dynamiskt Skytte
IPSC eller Dynamiskt skytte som det även kallas är en extra krävande gren för skytten. Här handlar det om precision, kraft och snabbhet. På samma sätt som man går runt på en fältrunda går du även här runt på stationer. Men det som skiljer sig är att du på signal drar ditt vapen från hölster, rör dig på banan, möter på papptavlor och plåtmål, genomför magasinbyten, varierande positioner under banans gång men även varierande startpositioner.
I IPSC skyttet handlar det mycket om att jaga så bra tid som möjligt, men precisionen får man aldrig tappa. En sak som tas på största allvar i IPSC är SäKERHETEN. Reglerna är många och en särskild kurs med examinering är obligatorisk. Skulle du göra ett allvarligt säkerhetsmisstag under en tävling betyder det att du omedelbart diskvalificeras och får åka hem.

PPC
PPC är en rolig och annorlunda form av skytte. Från början framtagen som övning för poliser med som sedan har utvecklats och anpassats till vanliga pistolskyttar. Här handlar det om att dra från hölster, göra omladdningar, skjuta i varierande skjutställningar så som liggande, knästånde och sittande. Självklart även stående. Man använder även stöd av barikad i många moment.
Avstånden man skjuter på är allt från 3 Yards till 50 Yards. Under tävlingen så byter man avstånd ganska frekvent för att göra utmaningen större. På de olika avstånden så varierar både skjuttiden och antal skott man skjuter. I denna gren så tas SäKERHETEN på stort allvar. Följer man inte säkerhetreglerna på en tävling får man snällt åka hem.

Magnumfält
Magnumfältskjutning är som fältskjutning, men på dubbla avstånden (upp till 180m) och med fri skjutställning. Primärt är grenen anpassad för långpipiga revolvrar i magnumkaliber, t ex .357 Magnum och .44 Magnum.

Metallsilhuett
Metallsilhuett är långhållsskytte på plåtmål med pistol och revolver. Det är utmanande, men mycket tillfredställande att få direktverifikation på att man träffat när man hör *KLONK* och ser målet falla omkull!

Small bore
Finkalibrigt skytte (.22) sker på avstånden 25-100 meter.

Big bore
Grovkalibrigt skytte (.6BR och uppåt) skjuts på 50-200 meter. Enskottspistoler i gevärskalibrar som 30-30 Winchester och revolvrar i .44 Magnum är vanliga i Big Bore

Field Pistol
Produktions vapen ( .22 hornet och uppåt) 25-100meter.

Svartkrut
Svartkrut användes ända fram till början av 1900-talet. Det var först i slutet av 1800-talet som det röksvaga krutet kom att ersätta svartkrutet. Skottet med kaliber .44 oftast ger en tung rekyl tack vare det långsamma krutet.
Ett av skälen till att det röksvaga krutet kom är att det är betydligt säkrare att hantera och brinner mycket jämnare. Svartkrut skjuter vi på Gideå pistol för att det är en annorlunda och kul form av skytte.