OM Gideå Pistol

Gideå Pistol bildades 1994 av ett gäng skyttekamrater, som var aktiv i andra föreningar. För att främst få lite närmre till skjutbanan och kunna bedriva de skytteformer som medlemmarna vill.
Så gänget kontaktade Gideå Skytteförening för ett samarbete, bildade styrelse och startade Gideå Pistol, som en undersektion till Gideå SKF. Något år senare blev vi egen förening.

För att kunna bedriva Pistolskytte, behövdes skjutbanan besiktigas för ändamålet. Det resulterade i en del kompletteringar av banan: Kulfånget försågs med större över- och sidoskjutningsskydd och diverse slyröjning. Sedan var det fullfart på träning och tävlingar.

Redan 1995 arrangerades den första stortävlingen, Det var SM i Metallsiluett med ca 180 starter.
Den största i Sveriges historia och klubben fick beröm för arrangemanget av såväl förbundet som skyttar.

Under 1998 påbörjades omfattande ombyggnationer av skjutbanan, dels för att det behövs en bättre skytteanläggning då verksamheten ökat, och dels för att locka flera skyttar att börja skjuta på skjutbanan. Gideå Skytteförening bildades redan 1901 och skjutbanan har byggts ut en gång, till 10 skjutplatser, under den tiden. Då saknades det möjligheter att värma sig, ordna servering och gå på toalett.

2000 stod skyttepaviljongen färdig. Det är en liten byggnad på 200 m2 och utbyggnaden till 20 skjutplatser på 300-metersbanan och byggandet av 50 meter korthållsbana stod klart 2002.

En 25m pistolbana och en 100m gevärsbana påbörjades 2004.

En ombyggnad av gevärsbanan för att skjuta metallsilhuett påbörjades 2008. Detta år hölls även SM i metallsilhuett för andra gången. 2009 och 2010 hölls även SM i metallsilhuett.

En PPC bana med 10 platser byggdes 2010 på befintlig 50m banan. Första matchen samma år.

En 500m gevärsbana påbörjades sommaren 2019.