Nybörjarkurs

Vi välkomnar gammal som ung. Skytte är en sport för alla. Vi ser gärna att yngre tjejer och killar börjar för att främja sportskyttets framtid.

Sportskytteintresserade utan licens
Sportskytteintresserade utan licens skall genomgå en kurs i pistolskytte ordnad av Gideå pistol. I vissa fall kan medlem även antas om licens saknas, men då skall sökande inneha Pistolskyttekortet. I dessa fall behöver man inte genomgå kursen.

I kursen får man lära sig hantera vapen, ammunition och allt om säkerhetskraven kring skyttet. Efter avslutad kurs, och godkända prov, tilldelas skytten Svenska Pistolskytteförbundets (SPSF) Brons, silver märket och Gröna kortet “Pistolskyttekort” som tillåter deltagande i alla av SPSF:s anordnade tävlingar.

Efter sex månaders aktiv medlemskap är det möjligt att ansöka om licens för ett eget vapen.

Kursavgiften
Kursavgiften är på 1500 kronor. I kursavgiften ingår kurslitteratur samt ett års medlemskap, lån av vapen samt övrig nödvändig utrustning.

Sportskytteintresserade med licens
Sportskytteintresserade med licens kan bara ansöka om medlemskap, om intentionen finns att bli aktiv medlem dvs. representera Gideå pistol vid alla skyttetävlingar.

Medlemsavgiften
Medlemsavgiften är för närvarande 900 kr/år alt. familj 1000 kr/år.